Tobago; Bluehaven Hotel, 1966 receipt (bo40) (Ephemera) - Click Image to Close